Meny

sv / en

Följ oss
Facebook
Instagram
LinkedIn

Studio L6
Lasarettsgatan 6
411 19 Göteborg

”Med kunskap och erfarenhet utvecklar Abstracta produkter för en inspirerande kontorsmiljö”

Som en av pionjärerna inom akustikområdet har Abstracta anammat det ökande intresset för ljudabsorption och en mer effektiv arbetsmiljö. Till skillnad från visuella landskap är ljudlandskapen inte synliga. Ljudet försvinner inte när vi stänger våra ögon. Ljudlandskapen som omger oss är ständigt närvarande och de påverkar oss mer än vi tror. Detta är något som Abstracta har tagit fasta på och har med sin kunskap kring detta område utvecklat produkter för att skapa bra ljudlandskap för olika typer av kontorsmiljöer. Abstracta är ett svenskt företag med egen fabrik i Småland där både produktion och utveckling sker. Företaget har varit verksamt sedan 1972 och ca 50% av tillverkningen exporteras idag världen över.

Kontakt

Sebastian Duran
sebastian.duran@abstracta.se
+46709354092

Webbplats

www.abstracta.se